pátek, března 18, 2016

Anatomie schůzek

Moje pracovní náplň sestává z 10 % ze smysluplné práce a z 90 % ze schůzek.

Tím je řečeno vše.

Neustále někde absolvuju nějaké schůzky.

Proto mi dovolte kratší úvahy o jejich struktuře.

Zde tedy schůzky, se kterými se můžete nejčastěji setkat v akademickém prostředí.

Schůzka seznamovací

To je schůzka, kdy někoho vyzýváte ke spolupráci, anebo někdo vyzývá vás. Cílem je protistranu pořádně prozkoumat a již v průběhu schůzky se obvykle rozhodnout, zda s nimi budete/nebudete spolupracovat. Seznamovací schůzky mohou často končit pořádným debaklem, a kdybych se neobávala, že se některého z kolegů dotknu, napsala bych o tom humoristický román.

Schůzka ujišťovací

V akademickém prostředí velmi častá. Cílem je ujistit se o vzájemné náklonnosti a loajalitě. Tyto schůzky je možné provozovat neomezeně dlouhé roky, aniž by mezi nakloněnými a vzájemně loajálními pracovišti vznikl jediný měřitelný výstup. Tyto schůzky fungují velmi dobře v kavárnách přiléhajících k univerzitě. Fungují obvykle do té doby, než se nějaký nepoučený jedinec otáže, co se udělalo odminula.

Schůzka kreativní

Nastává v nejnevhodnější dobu na nejnevhodnějším místě, kde obvykle někoho něco napadne, a proto okamžitě povolá ostatní, aby mu závažnost této myšlenko pomohli snést. Pozoruhodné je, že ke kreativním zábleskům dochází na opravdu podivných místech. Část našeho solidního výzkumu jsme např. vymysleli s kolegou uprostřed dětské kavárny plné řvoucích ratolestí.

Schůzka depresivní

Schůzka, jejímž jediným smyslem je šířit zkázu a obecnou demotivaci. Obvykle nastává tehdy, když se práce v jedné výzkumé skupině nedaří a její členové tak infikují další skupiny ve snaze problém vyřešit. Podobně jako schůzka ujišťovací nemívá schůzka depresivní měřitelné výstupy. Všichni nadávají, pak mlčí a nakonec se smutně rozejdou domů.

Schůzka vyjednávací

Smyslem vyjednávací schůzky je někoho k něčemu donutit. Má to svoje pravidla - musíte zvážit, co ti druzí chtějí a co chcete Vy. Pak se dá licitovat. Obvykle je jedna strana výrazně zdatnější ve vyjednávání a ti druzí se nestačí divit, na co všechno kývli. Tyhlety schůzky opravdu nemám ráda.Vždycky přímo fyzicky cítím, jak mi tam stoupá tlak.

Schůzka posouvací aneb také schůzka mentorská

Schůzka, jejímž smyslem je plánování dalšího výzkumu nebo obecně něco někam posunout. Jediný typ schůzky, který má opravdu nějaký smysl. Dochází k reálnému přenosu nějakého poznání. Pořádný vědec tento typ schůzek provozuje jenom s nejbližšími kolegy a svými (vyvolenými) studenty, kterým se skutečně pokouší nějaké know how předat. Se vzdálenějšími jedinci se schůzky posouvací nepořádají, ale nahrazují se schůzkami socializačními, které se vydávají za schůzky posouvací.

Schůzka socializační

Sejde se velká skupina lidí a ti pak plácají a plácají. To vše se opakuje každých několik týdnů. Smyslem je vidět se s kolegy a udržovat všechny v povědomí o tom, že existujete. Všichni si dávají úzkostlivý pozor, aby nevyzdradili nějaký svůj výzkumný plán. Všichni se na sebe usmívají a každý sleduje své, výhradně své cíle. Zdá se mi, že množství těchto schůzek je zcela hypertrofické.

Schůzka prokrastinační

Probíhá proto, aby bylo vidět, že se pracuje. Když se neví na čem, přesto se uspořádá schůzka, aby to nevypadalo prostě blbě. Vždy je možné reálné výzkumné úvahy nahradit plácáním o tom, co píšou v literatuře.


A teď si vezměte, že minulý týden jsem absolvovala jednu seznamovací, asi osm socializačních a jednu mentorskou schůzku...  Schůzka na schůzku a reálný smysl měl asi dvacetiminutový rozhovor.

0 komentářů:

Okomentovat